REHBERLİK

Bireyin;
Kendini tanıması ve anlaması,
Problem çözme gücünü geliştirmesi,
Kendini ifade edebilmesi,
İlgi ve yeteneklerinin farkına varması ve bunları açığa çıkarabilmesi,
Uyumlu ilişkiler kurabilmesi, rehberlik sistemimizin hedefidir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında, sürdürebilir ve etkin bir şekilde yürütülmesinde okul-veli-öğrenci işbirliğini koordine eden birimdir. Rehberlik, problemi görebilme ve sorunlara modern yaklaşımlarla çözüm getirebilme yetisidir.

Rehberlik Uygulamaları

Akademik Gelişim Alanı,

Verimli ders çalışma ve problem çözme yöntemlerini öğrenme ve kullanma,
Motivasyonu destekleme ve arttırma,
Okul ortamına ve yeni durumlara uyum sağlama.

Kariyer Gelişim Alanı,

Kariyer, yönelim ve fırsatlarını keşfetme,
Mesleki eğitime ilişkin olanakları keşfetme,
Verimli çalışma alışkanlıkları kazanma.

Kişisel/Sosyal Gelişim Alanı,

Uygun sosyal davranış ve becerileri geliştirme,
İletişim becerilerini geliştirme.

rehberlik
ege bilim
Geleceğe Yolculuk Başladı