Body

Skip links

Ege Bilim Eğitim Kurumları
Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı

Ramazan Güven

Ege Bilim Koleji; hızla değişen ve gelişen dünyayı yakalayan, soran, sorgulayan, öğrenen ve sorumluluk alan gençler yetiştirmeyi hedef alan bir anlayışla temellerini kurmuştur. Okulumuz, 2011 yılında eğitim-öğretim hayatına başlarken 30 yıllık tecrübe ve birikimle yola çıkmıştır. Ege Basım, Dahi Yayıncılık, Ege Bilim Yayınları eğitimin her aşamasında etkin rol oynamış kuruluşlardır. Bu bilgi, birikim ve tecrübeyi okullarımızda “Sürekli öğrenen bir kurum olma” ilkesi doğrultusunda kendini mesleğine adamış, öğrencilerini ve öğretmeyi seven seçkin öğretim kadromuz rehberliğinde, öğrenme ortamlarımızı güncel teknolojiyle ve öğrencilerimizin gereksinimlerine uygun biçimde yapılandırıyoruz. Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine katkı sunan eğitim programlarımız, yenilikçi ve özgün öğretim modelimiz, küresel ve yaşam boyu öğrenmeye dönük yabancı dil öğretimimiz, bilgiyi ürüne dönüştürmeye yönelik bilim eğitimi çalışmalarımız ve projelerimizle evrensel yaşam değerlerine sahip bireyler yetiştiriyoruz. Sevgi, güven ve başarı ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim yaparken velilerimizin desteğini de her zaman yanımızda hissediyoruz.

Amacımız; bireyin kendini tanımasını sağlamak, hem kendisi için hem de içinde bulunduğu toplum için en yararlı olacak kararları alma yetisini kazandırmaktır. Öğrencilerin sadece ileride kazanacakları mesleklerdeki başarıları ile değil, davranışları ve sosyal yaşam becerileri ile de topluma ve kendilerine katkı yaratmasını sağlamaktır. Laik, demokratik anlayışla dünyadaki gelişmeleri izleyen, değerlendiren, gelişmeleri yaşamına uyarlayabilen, uluslararası alanda iletişim kurabilen bireyler yetiştiriyoruz. Hayatın olumlu ve olumsuz gelişmelerine hazırlıklı olan, zamanını, yetenek ve bilgisini kullanarak yaşamda sağlam adımlar atan, özgüveni yüksek bireyler yetiştiriyoruz. Hayatta başarıya ulaşmanın belirli formülü olmadığını, her bireyin kendine uygun olan ve severek yaptığı şeyleri fark etmesini ve bu doğrultuda yetkinliklerini geliştirmesini sağlamak, Cumhuriyet’in temel değerlerini özümsemiş, vatanını ve milletini seven, dünyaya örnek olacak bireyler yetiştiriyoruz.

Hedefimiz; mühendisler ve doktorlar yetiştirmenin yanı sıra, sanatçılar ve sporcular da yetiştirmektir. Çıktığımız bu uzun ve zorlu yolda Ege Bilim Koleji olarak; sürekli kendini yenileyecek, ulaştığı her hedeften sonra yeni hedeflere yelken açacak ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine gösterdiği hedeflere koşacaktır.

Ara
Mail