Body

Skip links

Destek Birimleri

Yemek

Sağlıklı bir yaşamı koruyacak ve geliştirecek, ileri seviyeye götürecek en önemli etkenlerden birisi dengeli ve yeterli beslenmedir. Ege Bilim Okulları olarak yemek hizmetlerinin, sağlık ve beslenme koşullarına, öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine uygun bir şekilde yürütülmesi, temel ilkemizdir. Sağlık sorunları sebebiyle özel menü hazırlanması gereken öğrencilerin durumu ve yemek listesi okul idaresine veli tarafından bildirilir.

Ulaşım

Ege Bilim Okulları’nda öğrencilerin adreslerine göre hangi servisleri kullanacağı eğitim-öğretim yılı başında servis yetkililerince belirlenmekte ve listelenmektedir. Öğrenci servisinden yararlanmak istemeyen öğrenci velilerinin, bu durumu öğretim yılı başlamadan okul idaresine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bu listeler okul yönetiminde ve sınıf öğretmenlerinde bulunur.

Sağlık

Okul sağlığı hizmetleri; öğrencilerin ve okul personelinin sağlık değerlendirmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi için yapılan çalışmaların tümüdür. Okul sağlığı öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul personelinin ruhsal,  bedensel ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olmalarını hedefler. Bununla ilgili olarak okulumuzda gerekli hijyen kurallarının sağlandığı revirimiz ve sağlık destek ekibimiz bulunmaktadır.

Ara
Mail